ITW´s arbetsgång

Vi vill ta fullt ansvar för de projekt som vi ger oss in i. Det innebär att vi tar fullt konstruktionsansvar för vår detalj och ansvaret sträcker sig hela vägen till serieleveranser.

Till vår hjälp har vi ett väl genomtänkt arbetsprocess för att kunna jobba effektivt med flera olika uppdrag parallellt. I nästan alla uppdrag följer arbetet samma process.

Förfrågan och problemställning
Våra kunder kommer ofta med en mer eller mindre väldefinierad frågeställning. Tillsammans benar vi upp problematiken och sätter upp ett antal krav som ska uppfyllas med vår lösning.

Idégenerering och utvärdering
ITW:s team av konstruktörer jobbar fram en eller flera grundidéer som värderas innan konstruktionen tar form.

Konstruktion och simulering
Alla konstruktion sker i Catia V5. Simulering, formfyllnadsanalys och FEM-simulering görs ibland parallellt med att konstruktionen växer fram.

Provverktyg
I vissa fall framställer vi provverktyg. Anledningen kan till exempel vara att tidsplanen kräver detaljer tidigt men det kan också bero på att provverktyg ska användas för att verifiera funktionen.

Provning
Vi kontrollerar alltid att detaljen uppfyller uppsatta krav. Mätning av dimensioner och krafter gör vi själva. Annan utprovning till exempel montering görs tillsammans med kund. Vid eventuella avvikelser är det vårt ansvar att trimma detaljen eller konstruktionen tills dess att kraven är uppfyllda.

Serieverktyg
När konstruktionen har accepteras av dig som kund tar vi fram serieverktyg (flerkavitetsverktyg). Dessa görs hos ett fåtal utvalda partners som finns i närheten av vår fabrik.

Verifiering
1:a skott-detaljer verifieras och dokumenteras enligt gällande rutiner. PPAP-dokumentationen skickas sedan till dig som kund för godkännande.

 

cad

 

 

 

ITW Sverige • Ås, 330 10 Bredaryd • Telefon: 0371 - 705 00