Innovationer

Att finna nya smarta lösningar är en naturlig del i vårt dagliga arbete. Det är dessa idéer som ger upphov till framtida försäljning och därmed en väldigt betydelsefull del av vår verksamhet.

Egna lösningar
Vårt team av ingenjörer tar löpande fram nya produktidéer. Dessa idéer jobbar vi grundligt igenom och när de är mogna presenterar vi dem för våra kunder, till exempel Volvo Cars. Ett bra exempel är dörrpanelclipset som skapats för just denna kund. Det är en unik lösning som fyller dörrpanelens speciella krav.

Dörrpanelclipset presenterades för Volvo Cars under 2004 och fördes in i produktion i samband med lanseringen av Volvo S80 2006. Nu används det till följande modeller: Volvo S80, V70, XC70, S60, V60, och XC60.

Samma lösning används även av Volvo Lastvagnar.

NPD – New Product Development
NPD är vårt arbetssätt för att ta fram nya produkter eller produktgrupper, under ordnade former. Då samarbetar vi med flera olika ITW-bolag runt om i världen i en arbetsmodell som är utvecklad av vårt gemensamma Tech-center. Denna modell är väl beprövad inom flera områden. Av naturliga orsaker så kan vi inte gå in mer på detaljer här men har du frågor om nya lösningar så kontakta oss så kan vi berätta mer.

ITW Techcenter
I USA har ITW ett Tech-center där vi har möjlighet att få stöd och support mer djupgående. Här har vi tillgång till helt andra kompetenser och kan därför göra grundligare utredningar eller problemlösningar.

Vi använder oss av Tech-center i både egna lösningar och under NPD-faserna.

 

frilagd_innovation3

 

ITW Sverige • Ås, 330 10 Bredaryd • Telefon: 0371 - 705 00