Simulering

Alla våra konstruktioner genomgår en formfyllnadsanalys där formsprutningsprocessen simuleras. Vi kan optimera konstruktionen utifrån plastens och formsprutningens egenskaper. Syftet är att säkerställa att resultatet blir som avsett. För detta ändamål använder vi oss av Moldflow.

Tack vare denna metod kan vi se till att skevhet, sammanflytningar och deformationer minimeras. Vi har även möjlighet att köra FEM-beräkningar i egen regi. I dessa fall är dock inte de vanliga hållfasthetsproblemen som vi tittar på i första hand. För fästelement är det istället fokus på krafter, monteringskraft och hållkraft.

Med FEM-programmet kan vi optimera lösningen så att vi till exempel överträffar kundens ergonomikrav vid montering. Vi kan även skapa hållkrafter som medför att vi kan ersätta en dyrare metalldetalj med en mer prisvärd i plast.

Det allra senaste tillskottet för simulering är en programvara för strömningssimulering. Under vårt produktområde Fluid Components är användningen av simuleringsprogram särskilt aktuell. Vi får stor hjälp av att kunna förutse hur vätska beter sig i olika geometrier.

 

simulering

 

simulering_2

 

ITW Sverige • Ås, 330 10 Bredaryd • Telefon: 0371 - 705 00