ITW i Sverige

itw_construction1

 

elga

 

stokvis

ITW Construction AB

ITW Construction
Erbjuder högkvalitativa verktyg och fästelement för trä och betong. Företaget vänder sig till byggmarknaden. Man når användare på byggarbetsplatser via sina återförsäljare.
www.itwconstruction.se

 

 

Elga

ITW Welding equipment
Har specialiserat på att förse den europeiska svetsmarknaden tillsatsmaterial. Fokus ligger på elektroder och rörtråd, för ett krävande kundsegment och dess primära behov.
www.elga.se


 

Stokvis Tapes

ITW Polymers & Fluids
En ledande och oberoende tejpspecialist med 23 produktions- enheter runtom i världen. Utvecklingen ligger i framkant tack vare innovativa lösningar, omfattande kunskap och lokal närvaro.
www.stokvistapes.se

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

         

 

 
 
   

 

ITW Sverige • Ås, 330 10 Bredaryd • Telefon: 0371 - 705 00