ITW Sverige

ITW Sverige har ett tydligt fokus på att förse fordonsindustrin i Sverige och globalt med de bästa, kostnadseffektivaste lösningarna och den högsta detaljkvalitén på marknaden.

Vi har ett säljkontor i Göteborg och huvudkontor och produktion i Ås utanför Bredaryd.

 
ITW har tre viktiga begrepp som genomsyrar verksamheten i Sverige:

Decentralisation:
Det innebär att vi arbetar i små enheter nära marknaden. Därför är det viktigt att finnas på plats i Sverige där våra kunder finns.

80/20 Process:
En av våra framgångsfaktorer är den enkla principen 80/20 - det vill säga att 80 procent av företagets omsättning kommer från 20 procent av kunderna. Det betyder att vi alltid fokuserar på våra nyckelkunder.

Innovation:
Vi tar löpande fram nya innovativa lösningar som i vissa fall leder till ett patent. I grunden ligger en speciell arbetsprocess, framtagen av ITW:s eget Tech Center.


 

svensk_bat

 

ITW Sverige • Ås, 330 10 Bredaryd • Telefon: 0371 - 705 00