ITW Fixfast bildas

Från början 1984 startades ITW som ett joint venture mellan ITW Fastex i England och Fixfabriken i Göteborg. Det blev ett smidigt sätt att etablera sig i Sverige och sammanslutningen fick från starten namnet ITW Fixfast.

Verksamheten förlades i samma lokaler som Fixfabriken i Göteborg och redan något år senare gick ITW Koncernen in som helägare. Namnet Fixfast lever ändå kvar till viss del, då det är välkänt bland våra kunder, framför allt på Volvo Personvagnar.

På ITW var vi tidiga med att använda oss av outsourcing. Det föll sig naturligt eftersom ingen egen produktion fanns. Att använda sig av tätt knutna partners fungerade dessutom lika väl som att ha egen produktion. I takt med att affärerna växte och kraven ökade så utvecklades samarbetet.

ITW förfärvar Ivtec AB

År 2003 döptes företaget om till ITW Sverige AB. I samband med detta förvärvades även bolaget Ivtec AB i Småland. Det var ett första steg i riktningen att skaffa egen produktionskapacitet. Men hos Ivtec fanns också en produktgrupp med backventiler som passade särskilt väl in i ITW's Automotive-sortiment. Dessa backventiler är grunden till det vi idag kallar för ITW Fluid Components.

Verksamheten i Ås anpassades genom åren och blev undan för undan mer strukturerad på ITW-vis.

 

itw_historia

 

ITW Sverige • Ås, 330 10 Bredaryd • Telefon: 0371 - 705 00