Dämpare och Lås

     
dampare_las  

dampare_las_2

Silikondämpare
Silikondämpare av olika slag som används för att ge en behaglig rörelse. Det kan till exempel vara rotationsdämpare och vriddämpare i olika storlekar, som dämpar rörelsen hos luckor, lock, handtag och mugghållare.

Dessa detaljer tillverkas av vårt systerbolag ITW Motion och hanteras av ITW Sverige på den skandinaviska marknaden.

Läs mer på: www.itwmotion.com


 

Lås
Kan till exempel vara "push-push"-lås, magnetlås och snäpplås som används för att låsa detaljer som luckor och lock.

Låsen tillverkas både av ITW Sverige och av vårt systerbolag ITW Motion.

Läs mer på: www.itwmotion.com


 ITW Sverige • Ås, 330 10 Bredaryd • Telefon: 0371 - 705 00