Metallclips

     
metallclips    

Några exempel är slangklämmor, spräckbrickor och flänsclips.

Tillverkas av vårt systerbolag ITW Mikalor 


 

ITW Sverige • Ås, 330 10 Bredaryd • Telefon: 0371 - 705 00