ITW tänker på miljön

Vi ger miljöarbetet hög prioritet genom vårt verksamhetssystem och naturligtvis är vi certifierade enligt ISO 14001.

All aktivitet ska vara fokuserad på ständig förbättring av produkter och processer för att minimera påverkan av miljön. Miljömedvetenheten är en kärnfråga som i många fall kan ge positiva effekter både på lönsamhet och ökad trivsel.

Arbetsmiljö vägs naturligt in i detta arbete och är av stor vikt för både anställda och företaget som helhet.

  miljo_itw_nyckelpiga

ITW´s miljöpolicy

Företaget ska ständigt sträva efter att aktivt och kontinuerligt minimera miljöpåverkan av både den yttre och den inre miljön.

Vi ska tillsammans med våra kunder och leverantörer arbeta med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder avseende föroreningar samt följa gällande lagstiftning.

Vi ska erbjuda och utveckla produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt. Dessutom ska företagets miljömål uppnås och nya mål kontinuerligt upprättas.

 

   

 

ITW Sverige • Ås, 330 10 Bredaryd • Telefon: 0371 - 705 00